Weekly News

Foto:  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj recrutează candidați în vederea participării la conucursurile de admitere pentru școlile militare de subofițeri jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj recrutează candidați în vederea participării la conucursurile de admitere pentru școlile militare de subofițeri jandarmi

În perioada 24 aprilie - 14 mai a.c., Inspectoratul de Jandarmi Județean „Mihai Bravul” Dolj desfășoară o nouă campanie de recrutare pentru cei care doresc o carieră militară în Jandarmeria Română, astfel:

 - La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani sunt scoase la concurs un număr de 350 locuri, din care 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 3 celor de altă minoritate.

 - La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni sunt scoase la concurs 350 locuri, din care 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 3 celor de altă minoritate.

 Pentru a urma cursurile școlilor militare de subofițeri jandarmi din Drăgășani sau Fălticeni trebuie îndeplinite anumite condiții ce pot fi consultate pe site-ul www.jandarmeriadolj.ro sau pe site-urile celor două școli de subofițeri www.scoaladragasani.ro, respectiv www.jandarmeriafalticeni.ro. Cerererile de înscriere se depun până la data de 14 mai a.c., exclusiv în format electronic pe adresa de e-mail resurse-umane@jandarmeriadolj.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, iar data limită de depunere a dosarelor în volum complet este 21 mai a.c., de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj din Craiova, str. Alexandru Macedonski, nr. 7, județul Dolj. Evaluarea psihologică a candidaților se realizează la o dată și într–o locație ce va fi anunțată ulterior, prin postarea în timp util pe pagina de internet a unității. Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 25-31 mai a.c. la sediul Școlii de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, conform unei planificări ce va fi anunțată ulterior prin postarea în timp util pe pagina de internet a unității.

Proba de verificare a cunoștințelor se va susține în data de 15 iunie a.c., de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice şi va consta într-un test grilă ce cuprinde subiecte din disciplina limba română, disciplina limbă străină, subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului şi subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic. Examinarea medicală se va realiza în perioada 19 iunie – 12 iulie a.c., pentru candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale. Sunt declarați „Admis” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale. Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 19 iulie a.c.

 Detalii suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihai Bravul” Dolj, telefon 0251.534223, int. 24.412 / 24.657 sau pe site-urile celor două școli de subofițeri: www.scoaladragasani.ro și www.jandarmeriafalticeni.ro.


Anca Ochianu

Articole similare