Weekly News

Foto: 3,58 % - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna februarie 2024

3,58 % - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna februarie 2024

La sfârşitul lunii februarie, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 3,58%. Numărul total de şomeri la finele lunii februarie 2024 a fost de 5123 șomeri din care 2705 femei.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 2221 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj (din care 75 sunt absolventi), iar 2902 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3311 șomeri provin din mediul rural și 1812 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Total 5.421

< 25 ani 823

între 25-29 355

între 30-39 662

între 40-49 1184

între 50-55 1271

peste 55 ani 1126

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 3303 (64,47%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1564 (30,53 %), iar 256 (5 %) au absolvit studii superioare. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 560 persoane foarte greu ocupabile, 1636 greu ocupabile, 2296 mediu ocupabile, iar 631 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.


Anca Ochianu

Articole similare