Administraţie
CAO Oltenia: Licitație cu (des)cântec, la departamentul Achiziții

Specialiștii de la departamentul Achiziții din cadrul Companiei de Apă Oltenia se chinuie de mai bine de o lună să atribuie contractul “Servicii de pază cu agenți autorizați”. Dacă la începutul lunii august a anulată procedura din cauza mai multor greșeli în fișa de date, la începutul acestei săptămâni au suspendat noua procedură după ce în documentație au apărut câteva cerințe ce lesne ar putea fi interpretate ca o favorizare a firmei care derulează în acest moment un contract atribuit și acela cu mari semne de întrebare.<

Pe 30 august 2021, reprezentanții Companiei de Apă Oltenia au scos la licitație contractul “Servicii de pază cu agenți autorizați”, valoarea estimată fiind de peste 2,8 milioane lei. Numai că la câteva zile după publicarea anunțului, procedura a fost suspendată după ce un agent economic a depus două solicitări de clarificare, dar și contestanție la CNSC. Firma a reclamat faptul că în documentația, precum fișa de date, caiet de sarcini, formularele A și B - formulare capacitate financiară și tehnică, formularul F – Fișa de punctaj, formular T – formular ofertă tehnică, sunt precizate mai multe cerințe considerate a fi ilegale, disproporționate, favorizante unor ofertanți care se regăsesc momentan în actualul contract atribuit anul trecut. Specialiștii în achiziții de la Compania de Apă menționează în fișa de date că “ofertantul va completa numărul de persoane din vechiul contract pe (!!) dorește să îi angajeze sau este disponibil să îi angajeze în noul contract”. Practic, cel care dorește să oferteze pentru obținerea contractului ar trebui să poarte negocieri cu actualii salariați ai societății care efectuează în prezent paza la obiectivele CAO, să le promită că îi angajează dacă va câștiga licitația. Pentru acest lucru, ar primi 20 la sută din punctajul total alocat procedurii. Prin urmare, această cerință pare imposibil de realizat de oricare alt ofertant cu exceptia celui care execută contractul actual cu beneficiarul.

Beneficiarul organizează și activitatea firmelor

Totodată, în fișa de date sunt expuse două situații pe care ofertanți le au la dispozitie. “Fie se face intervenţia de la sediu sau de la puncte de lucru ale ofertantului. În acest caz vor trebui să prezinte certificatul constatator din care să reiese că au sediu/punct de lucru în localitatea din care se face intervenția. Fie prin intermediul unui echipaj de intervenţie rapidă şi un dispecerat organizat conform legii 333/2003 şi a normelor metodologice. Ofertanţii trebuie să prezinte în cadrul ofertei anexa la Regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmă, anexa cu dispunerea echipajelor de intervenţie ale dispeceratului, în care să apară localitatea din care se face intervenția, avizată de poliţie şi adresă de la poliţie prin care se dă avizul favorabil regulamentului. Astfel localitatea din care se face intervenția trebuie să apară în această anexă.” Numai că cei ce au întocmit această documentație nu au citit și legile pe baza cărora funcționează firmele de pază deoarece legiuitorul precizează că interventia se poate face numai cu mașini autorizate și avizate de IGPR, evidentiate în anexa 1 B) a dispeceratului, rezultând astfel că nu poate exista ipoteza ori situația prevăzută de beneficiar. Prin urmare, autoritatea contractantă ar trebuie să accepte o situație ipotetică în care ofertanții ar trebui să prezinte doar un certificat constatator al societății din care să reiese că au sediul sau punctul de lucru în localitatea în care se face intervenția, fără a respecta astfel dispozițiile legale.

Discriminare până la final

Specialiștii în achiziții ai Companiei de Apă par a se lupta să îi pună pe tavă noul contract actualei firme care prestează servicii de pază la obiectivele din subordine. “În cazul În care ofertantul beneficiază de ajutoare de stat/subvenții, acestea trebuie să fie în directă legătură cu actualul contract și cu paznicii din actualul contract. Spre exemplu, dacă ofertantul angajeaza paznici cu convenție AJOFM, conform Legii nr. 76/2002 (la zi) privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, acei paznici trebuie să facă parte din actualul contract și perioada în care ofertantul primește subvenție trebuie să acopere toată durata prezentului contract.” Cu alte cuvinte, beneficiarul are idee despre convențiile încheiate de firma ce derulează în prezent servicii de pază, dând dovadă de discriminare deoarece alt ofertant nu ar avea cum să fie în “directă legătură cu actualul contract și cu paznicii din actualul contract”.

La a doua încercare

Compartimentul de Achiziții al Companiei de Apă Oltenia se află la a doua încercare de a atribui contractul de pază, prima licitație fiind anulată după ce au indicat ofertanților mai multe coordonate GPS eronate. De asemenea, în primul caiet de sarcini au menționat și cerințe discriminatorii, dar și ilegale, luate doar cu copy-paste dintr-un caiet de sarcini mai vechi, pe baza căruia a fost atribuit actualul contract. Au atribuit contractul unei societăți comerciale ce a precizat că poate ajunge la intervenție în cel mult 2 minute de la alarmă, însă în fișa de date se menționa clar faptul că intervenția nu poate fi realizată în mai puțin de 30 minute. Sursele Lupa susțin că deja pentru neregulile sesizate în procedurile anterioare au fost depuse plângeri penale. Cel mai probabil, și a doua încercare a specialiștilor de la CAO de a scoate la licitație acest contract ar trebui analizată mai atent, având în vedere că ea a fost suspendată imediat după ce au fost depuse sesizări legate de cerințele din documentație.

 

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.