Actualitate
A ajuns Anca Dindirica directoare la TVR Craiova printr-un fals intelectual?

Disperarea unui grup din Craiova pentru denigrarea Ramonei Săseanu pare a veni din teama ca aceasta să nu fi ocupat funcția de director general interimar. De ce să nu ajungă în această funcție? Care sunt interesele "grupării de la Craiova"? Poate acelea de a acoperi un plagiat al unui plan de management pentru ocuparea funcției de coordonator cu atribuții de director al TVR Craiova.

Publicația noastră a intrat în posesia unor documente care pun sub semnul întrebării corectitudinea și legalitatea concursului desfășurat în anul 2013, în urma căruia dna Dindirică Elena Anca a ocupat funcția de coordonator cu atribuții de director al TVR Craiova. Redacția a fost sesizată în legătură cu existența suspiciunii de fals intelectual comis de două persoane care au participat, în anul 2013, la procedurile de angajare prin concurs în cadrul TVR Craiova. În susținerea acestor afirmații, publicația noastră a analizat cele două proiecte de management depuse și susținute de Dindirică Elena Anca (pentru postul de Coordonator cu atribuții de director), respectiv Giodea Ileana Mirela (pentru postul de Coordonator cu atribuții de Producător Executiv Compartiment Știri-Sport și Programe). Anexăm la foto fascimil cele două documente și analiza comparativă a conținutului. 

Din analiza de conținut realizată de redacția noastră, reiese faptul că între cele două proiecte există aproximativ 100 de similitudini, cu texte și formulări identice. În consecință, cele două proiecte de management au un singur autor. Totodată, în analiza făcută de redactorii noștri, se observă că în proiectul (paginile 13 și 20) depus de Dindirică Elena Anca se folosește cuvântul „compartiment” în loc de „Studioul Teritorial TVR Craiova” (entitatea pe care o vizează proiectul de management depus de Dindirică Elena Anca) la punctele:

 

„A. analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea SRTv şi, în cadrul acestuia, compartimentul şi, respectiv, propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul organizaţional existent” (în loc de „A.analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea SRTv şi, în cadrul acestuia, Studioul Teritorial TVR Craiova şi, respectiv, propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul organizaţional existent”) identic cu același punct „A.analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea SRTv şi, în cadrul acestuia, compartimentul şi, respectiv, propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul organizaţional existent” din proiectul depus de Giodea Ileana Mirela;

 

„a.7.publicul țintă al activităților compartimentului” (în loc de „publicul țintă al activităților Studioului Teritorial TVR Craiova”), identic cu același punct „a.7.publicul țintă al activităților compartimentului” din proiectul depus de Giodea Ileana Mirela;

 

„a.9.utilizarea spațiilor compartimentului și propuneri de îmbunătățire ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz” (în loc de „a.9.utilizarea spațiilor Studioului Teritorial TVR Craiova și propuneri de îmbunătățire ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz”), identic cu același punct „a.9.utilizarea spațiilor compartimentului și propuneri de îmbunătățire ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz” din proiectul depus de Giodea Ileana Mirela;

 

„B. Analiza activităţii profesionale a compartimentului şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: b.1. analiza programelor/proiectelor compartimentului şi propuneri privind îmbunătăţirea acestora” (în loc de „B. Analiza activităţii profesionale a Studioului Teritorial TVR Craiova şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: b.1. analiza programelor/proiectelor Studioului Teritorial TVR Craiova şi propuneri privind îmbunătăţirea acestora”), identic cu același punct „B. Analiza activităţii profesionale a compartimentului şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: b.1. analiza programelor/proiectelor compartimentului şi propuneri privind îmbunătăţirea acestora” din proiectul depus de Giodea Ileana Mirela;

 

 

„D. Analiza situaţiei economico-financiare a compartimentului: d.1. analiza datelor de buget din caietul de sarcini, după caz, completate cu informaţiile complementare solicitate/obţinute” (în loc de „D. Analiza situaţiei economico-financiare a Studioului Teritorial TVR Craiova: d.1. analiza datelor de buget din caietul de sarcini, după caz, completate cu informaţiile complementare solicitate/obţinute”) identic cu același punct „D. Analiza situaţiei economico-financiare a compartimentului: d.1. analiza datelor de buget din caietul de sarcini, după caz, completate cu informaţiile complementare solicitate/obţinute” din proiectul depus de Giodea Ileana Mirela;

 

 

„d.3 analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor compartimentului” (în loc de „d.3 analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor Studioului Teritorial TVR Craiova”) identic cu același punct „d.3 analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor compartimentului” din proiectul depus de Giodea Ileana Mirela;

 

„F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a compartimentului titular de buget, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat prin BVC SRTv pe durata mandatului managerial” (în loc de „F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a Studioului Teritorial TVR Craiova titular de buget, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat prin BVC SRTv pe durata mandatului managerial”) identic cu același punct „F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a compartimentului titular de buget, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat prin BVC SRTv pe durata mandatului managerial” din proiectul depus de Giodea Ileana Mirela.

Această utilizare eronată a cuvântului „compartiment” în proiectul depus de Dindirică Elena Anca conduce la concluzia că proiectul original este cel realizat de Giodea Ileana Mirela. Presupunem că acest proiect a fost oferit de autor dnei Didirică Elena Anca pentru a-l utiliza, cu mici modificări sau a fost însușit fraudulos de către Dindirică Elena Anca.

 

În ipoteza în care Dindirică Elena Anca este autorul proiectului original, rămâne inexplicabilă lipsa de reacție a acesteia (în calitatea de membru al comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Coordonator cu atribuții de Producător Executiv Compartiment Știri-Sport și Programe) față de conținutul proiectului de management depus de Giodea Ileana Mirela, care a concurat pentru postul respectiv și l-a și ocupat, în urma concursului.

 

Publicația noastră își rezervă dreptul de a se adresa organelor de anchetă penală, inclusiv Direcției Naționale Anticorupție pentru rezolvareaacestei situații.

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.