Sport
Bacalaureat 2020. A fost aprobat noul calendar

A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare al examenului național de Bacalaureat - 2020. Astfel, potrivit noului ordin, în contextul epidemiologic actual, se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi centru de examen sunt următoarele:

  • organizarea sălilor de examen  să se realizeze, astfel încât în fiecare sală, candidații să fie repartizați  la o distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt stânga/dreapta – față/spate;

  • sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;

  • sălile dețin sisteme de supraveghere audio-video.

Până la data de 8 iunie 2020, Comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București va nominaliza centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile enumerate mai sus și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora. Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați și maximum 1.000 de candidați.

Elevii care se află în izolare sau cei confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au diferite afecțiuni cronice sau cei care prezintă un risc crescut de infecție/de a dezvolta complicații asociate infecției Sars-CoV-2 vor susține probele pentru examenul național de Bacalaureat conform unei proceduri speciale, elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru.

Pentru examenul național de Bacalaureat, supravegherea probelor scrise va fi asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un profesor asistent. Comisiile județene de bacalaureat/a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de  examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului național de Bacalaureat.

Calendarul  examenului național de bacalaureat:

3 – 10 iunie 2020    Înscrierea candidaților

11  - 17 iunie 2020    Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

22 iunie 2020             Limba și literatura română – proba E a) – proba scrisă

23 iunie 2020     Limba și literatura maternă – proba E b) – proba scrisă

24 iunie 2020             Proba obligatorie a profilului – proba E c) – proba scrisă

25 iunie 2020             Proba la alegere a profilului și a specializării – proba E d) – proba scrisă

30 iunie 2020    Afișarea rezultatelor la probele scrise - până la ora 12:00

30 iunie 2020         Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16:00 – 20:00

   1 iulie 2020    Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8:00 – 12:00

1 - 4 iulie 2020    Rezolvarea contestațiilor

   5 iulie 2020    Afișarea rezultatelor finale

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.