Economie
7.19% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna iulie 2020

La sfârșitul lunii iulie 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 7.19 % corespunzătoare unui număr total de 19.131 şomeri, din care 8.387 femei. Din totalul de 19.131 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 3.117 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 16.014  erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.582 șomeri provin din mediul rural și 3.549 sunt din mediul urban.

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (36.7 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (26 %), iar 24.5 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.8 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 12.804 persoane foarte greu ocupabile,4.519 greu ocupabile,1.145 mediu ocupabile, iar 663 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţe.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

19.131

< 25 ani

2.084

între 25-29

999

între 30-39

3.285

între 40-49

5.395

între 50-55

3.697

peste 55 ani

3.671

Câţi ani are o persoana care isi serbeaza majoratul?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.