Actualitate
Sancțiuni pentru firmele cu muncitori 'la negru'

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă si Serviciului Control Muncă Nedeclarată au efectuat în luna iulie a acestui an, 132 controale, fiind aplicate 23 sancțiuni contravenționale, din care zece amenzi acordate angajatorilor în valoare de 194.000 lei, din acestea 160000 lei fiind pentru muncă nedeclarată si 13 avertismente . Au fost identificate opt perrsoane fără forme legale la trei agenți economici sancționați din județul Dolj. 

Principalele deficienţe constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost: nerespectarea prevederilor referitoare la munca suplimentară, repausul săptămânal ; nerespectarea dispozițiilor privind evidența de către angajator a timpului de muncă, persoane ce desfășurau activitate fără a avea întocmite contracte individuale de muncă în formă scrisă; • neplata indemnizatiei de concediu de odihnă neefectuat la plecarea din unitate, neplata salariului la data stabilită in contract. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Sănătate şi Securitate în Muncă au efectuat 96 acțiuni de control la agenti economici din judetul Dolj, în urma cărora au aplicat 87 de sancțiuni contravenționale, din care 11 amenzi in valoare de 106.000 lei si 76 avertismente. Principalele deficiente constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: echipamente de muncă neautorizate, neconforme și neverificate la termenele scadente; neinstruirea sau instruirea necorespunzatoare a lucratorilor; neutilizarea de către angajaţi a echipamentelor individuale de protecţie; echipamente de muncă neconforme; în luna iulie au fost comunicate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj 29 evenimente din care două mortale. În această perioadă inspectorii de muncă, au dispus oprirea din funcţiune a patru echipamente de muncă neautorizate . În perioada august-decembrie 2019 Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj organizează o acţiune de control pentru verificarea modului in care angajatorii desfasoară activitati de transport si distributie energie electrica, respecta prevederile legale in domeniul securitătii si sănătăţii in muncă. În luna august vor avea loc şedinţe de conştientizare privind elementele de desfaşurare a acţiunii, urmând ca in lunile următoare sa aiba loc acţiunile de control si verificare a măsurilor dispuse. Tot in această perioada este în derulare si “Actiunea de informare si control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate si sănătăte in muncă, in cazurile in care activitaţile economice desfăşurate necesită utilizarea substanţelor chimice periculoase in procesele tehnologice. 

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.