Actualitate
Peste 17.700 de doljeni nu au un loc de muncă

La sfârșitul lunii septembrie 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de6.65% corespunzătoare unui număr total de 17.707 şomeri, din care 7.742 femei.

Din totalul de 17.707persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,3.091erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 14.616 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 14.465șomeriprovin din mediul rural și 3.242 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

17.707

< 25 ani

1.847

între 25-29

858

între 30-39

2.969

între 40-49

5.010

între 50-55

3.491

peste 55 ani

3.532

 

 

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.2 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (25.5 %), iar 24.6 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.8 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.574persoane foarte greu ocupabile,4.460greu ocupabile,1.048mediu ocupabile, iar 625sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

 

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.