Actualitate
Olt. Rezultatele la Evaluarea Națională

Ministerul Educației și Cercetării a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Națională ale
absolvenților clasei a VIII-a (înainte de contestații), sesiunea 2 – 27 iunie 2020. Situația statistică generală arată că dintre cei 2822 candidați prezenți, 649 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adică 77.00%. Dintre aceștia, 25 de candidați au încheiat 
examenul cu media generală 10 (zece).

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste sau egale cu 5(cinci) 2348 candidați 
(87.21%), iar 121 candidați au fost notați cu 10 (zece). 
La proba de Matematică, 1864 candidați (68,26%) au note peste sau egale cu 5(cinci), iar 63 de 
candidați au obținut nota 10 (zece). 
Nu au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă.
Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile, în intervalul orar 16:00 - 19:00 și marți, 23 iunie, 
în intervalul orar 8:00 - 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest 
caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-
tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării 
contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru 
candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 27 iunie.
În acest context, precizăm că rezultatele elevilor se publică prin anonimizarea numelui și a 
prenumelui, pe baza unui cod unic comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu 
prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor -
RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. Practic, este prima dată de la intrarea în vigoare a RGPD, când 
notele/rezultatele candidaților sunt afișate în acest format.
Media generală de admitere, care se calculează considerând 80% media de la evaluarea națională 
și respectiv 20% media anilor de gimnaziu, urmează să fie afișată după finalizarea contestațiilor.

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.