Actualitate
Concurs cu iz penal la Compania de Apă Oltenia

Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia S.A s-a întrunit, în urmă cu două săptămâni, pe grabă pentru a valida numirea lui Alin Ionuţ Şuiu în funcţia de director general al companiei, ca urmare a rezultatului obţinut în urma unui concurs organizat cu puţin timp înainte ca acestuia să îi expire interimatul acordat de membrii CA. La concurs au participat actualul manager Alin Ionuţ Şuiu şi Dan Roşu, iar după analizarea dosarului de candidatură, evaluarea declaraţiei de intenţie a candidatului şi susţinerea interviului, Şuiu a fost declarat câştigător.

Pe 17 februarie, reprezentanţii Companiei de Apă Oltenia au postat pe site-ul insitituţiei anunţul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al instituţiei. Conform acestuia, criteriile minime obligatorii ce trebuiau a fi îndeplinite au fost următoarele: vârsta minimă reglementată de prevederile legale; cetățenie română; studii superioare de lungă durată, atestate prin diploma de licență sau echivalente, experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/ consultanţă/ administrare de minim 5 ani a unor intreprinderi publice sau societăţi comerciale private profitabile; cunoașterea legislației specifice în domeniul serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare; modificată și completată de Legea nr. 224/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare si a legislației aplicabile societăților pe acțiuni: Legea 31/1990 si OUG 109/2011; stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale; fără înscrieri în cazierul judiciar; fără înscrieri în cazierul fiscal; să nu se afle într-una din situațiile de conflict de interese sau incompatibilităţi, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia în vigoare din România. La capitolul criterii care pot constitui avantaje, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a introdus cinci puncte:

1.       Experiență în managementul sau administrarea unor întreprinderi publice sau societăți comerciale private profitabile.

2.       Experiență în managementul sau administrarea unor întreprinderi publice sau  societăți comerciale din domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare

3.       Studii postuniversitare, cursuri de specializare/ perfecționare, atestate prin diplomă/certificat de absolvire.

4.       Absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master in domeniul managementului.

5.       Experienţă relevantă  în cadrul managementului /implementarii proiectelor finanțate prin programele europene.

Comisia de evaluare a acestui concurs a fost comupusă din Daniel Ilie Virgil, membru PSD Dolj, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Avioane Craiova, Gheorghe Barbărasă, fostul secretar al judeţului Dolj, condamnat cu suspendare după ce a fost prin conducând sub influenţa băuturilor alcoolice un autoturism pe drumurile publice,  şi Alin Paul Dragu, finul lui Ovidiu Flori, primarul comunei Işalniţa – prosper om de afaceri, reuniţi toţi în Comitetul de Nominalizare şi Remunerare, decizie semnată de preşedintele Consiliului de Administraţie, Adrian Bonescu. Cei trei au fost cei care au stabilit criteriile după care se va face selecţia noului director general şi la o scurtă analiză a concursurilor anterioare, pare-se că acestea s-au schimbat de-a lungul anilor în funcţie de candidat. În anult 2017, când pentru postul de director general al Companiei de Apă Oltenia a candidat Adriana Cîmpeanu, doritorii trebuiau să facă dovada unei vechimi în muncă în specialitatea studiilor superioare de minim 9 ani. Acest criteriu a dispărut anul acesta din lista criteriilor impuse de comisia de evaluare. La capitolul avantaje, în anul 2017 s-a solicitat studii de master în domeniul mediului şi culmea, Adriana Cîmpeanu a punctat maxim acest aspect, iar anul acesta Alin Şuiu a primit punctaj maxim că este absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul managementului, în timp ce Dan Roşu a fost depunctat. Schimbarea acestor criterii de la o candidatură la alta ar putea duce cu gândul că ele au fost introduse pentru a-l avantaja pe unul dintre candidaţi.

Concurs fără surprize

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a decis ca, anul acesta, în urma evaluării dosarului de candidatură, candidaţii să primească un punctaj maxim de 74 puncte, împărţit astfel: 14 puncte pentru evaluarea dosarului de candidatură, 10 puncte pentru evaluarea declaraţiei de intenţie şi 50 de puncte pentru evaluarea în timpul unui interviu. Surpriza nu a fost aşa mare când pe 14 aprilie, Alin Ionuţ Şuiu a fost declarat câştigător al postului de director general pentru următorii patru ani, funcţie ce i-a fost imediat validată, chiar a doua zi de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Oltenia SA, împreună cu o remuneraţie comupusă din: indemnizaţie fixă lunară de 21.827 lei lunar/brut şi o componentă variabilă sub forma unei prime anuale, dată la sfârşitul anului, egală cu 6 indemnizaţii lunare pentru îndeplinirea 100  la sută a indicatorilor de performanţă. La o scurtă analiză a modalităţii organizării concursurilor pentru funcţia de director al acestei companii, specialiştii în recrutarea de resurse umane pot concluziona cu uşurinţă faptul că anumite criterii au fost inserate pentru a avantaja un anume candidat. Însă, cel mai probabil, cu părerea îşi pot da organele de cercetare penală care ar trebui să îşi aplece atenţia asupra a ceea ce se întâmplă nu numai la Compania de Apă Oltenia, ci şi în alte societăţi subordonate Consiliului Local Municipal Craiova, acolo unde social – democraţii doljeni şi-au împărţit funcţiile mai degrabă pe grade de rudenie decât pe competenţe profesionale.  

Bani pentru recompense

La capitolul bani, pe lista de aşteptare la primit drepturi se numără şi membrii Consiliului de Administrare al Companiei de Apă Oltenia care aşteaptă să fie plătiţi pentru atingerea indicatorilor economico-financiari în anul 2019. Astfel, Marian Ghencioiu, fiul primarului localităţii Mârşani – PSD, Adrian Bonescu – soţul directorul Direcţiei de Taxe şi Impozite, Gheorghe Barbărasă, apropiat al lui Ion Prioteasa, Silviu Dumitru, Constantin Mitriţă, fostul director al Companiei de Apă Oltenia, Ilie Virgil Daniel, membru PSD Dolj, Alin Paul Dragu – soţul Oanei Maria Dragu,  fostul director executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” şi finul primarului PSD Ovidiu Flori. Aceştia vor primi câte 21.522 lei, cu excepţie lui Mitriţă şi Daniel Virgil Ilie care vor primi doar 15.424 lei.

Rămâne de văzut dacă, joi, în şedinţa de Consiliul Local Municipal Craiova, consilierii vor aproba ca aceste sume să fie alocate membrii CA ai Companiei de Apă Oltenia sau chiar cei în cauză, îndrăznim să sugerăm, având în vedere contextul pandemiei de SARS-COV2, îşi vor dona indemnizaţiile pentru achiizionarea de kit-uri de testare pentru toţi salariaţii Companiei de Apă Oltenia.  

Cine este noul director “plin” al CAO Oltenia

Alin Şuiu şi-a făcut apariţia pe scena politică doljeană la începutul lui 2014 când şi-a făcut loc prin Compania de Apă Oltenia, în Consiliul de Administraţie, pe un loc susţinut de Partidul Social Democrat. La acea vreme, presa scoate la iveală faptul că Şuiu, avocat de meserie, a avut de a face cu instanţa de judecată şi dincolo de simpla lui prezenţă ca apărător ci şi ca inculpat. Mai precis, Completul nr. 9 AP al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a emis pe 23.01.2013, documentul cu numărul 222/2013 prin care “admite recursul declarat de inculpatul Şuiu Alin Ionuţ împotriva sentinţei penale nr. 62 din 07 martie 2012 a Curţii de Apel Craiova – Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori. Casează în parte sentinţa atacată numai cu privire la pedepsele aplicate inculpatului Şuiu Alin Ionuţ pentru infracţiunile prevăzute de art.193 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74 alin.1 litera a şi alin.2 şi art.76 litera e Cod Penal şi de art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991 modificată prin Legea nr. 153/2010 (art.2 alin.1 pct.1 din aceeaşi lege ca urmare a renumerotării textelor) cu aplicarea art.74 alin.1 litera a şi alin.2 şi art.76 litera e Cod Penal rejudecând în aceste limite. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare aplicată inculpatului Şuiu Alin Ionuţ în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În baza art.193 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.74 alin1 litera a şi alin.2 Cod penal şi art.76 litera e Cod penal, condamnă pe inculpatul Şuiu Alin Ionuţ la 270 lei amendă penală, pentru infracţiunea săvârşită împotriva părţii vătămate Toloş Ciprian. În baza art.11 pct.1 din Legea nr.61/1991 modificată prin Legea nr. 153/2010 (art.2 alin.1 pct.1 din aceeaşi lege ca urmare a renumerotării textelor) cu aplicarea art.74 alin.1 litera a şi alin.2 Cod Penal şi art.76 litera e Cod Penal condamnă pe inculpatul Şuiu Alin Ionuţ la 400 lei amendă penală. Menţine pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului pentru infracţiunea prevăzută de art.321 alin.2 Cod Penal cu aplicarea art.75 litera a, art.74 alin.1 litera a şi alin.2 Cod Penal, art.80 alin.2 Cod penal prin sentinţa penală nr. 62 din 07 martie 2012 a Curţii de Apel Craiova – Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori. În baza art.33 litera a şi art.34 litera b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Şuiu Alin Ionuţ, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare. Menţine modalitatea de executare respectiv, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art.81, art.82 şi art.83 Cod penal. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. Respinge ca nefondate recursurile formulate de inculpaţii Troacă Constantin, Ghigu Ştefan Costinel, Stănilă Constantin Cosmin, Toloş Ciprian Petruş, Toma Bogdan şi Şerban Corneliu Marian împotriva sentinţei penale nr. 62 din 07 martie 2012 a Curţii de Apel Craiova – Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori. Obligă recurenţii inculpaţi Troacă Constantin, Ghigu Ştefan Costinel, Stănilă Constantin Cosmin, Toloş Ciprian Petruş, Toma Bogdan şi Şerban Corneliu Marian la plata sumei de câte 500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de câte 300 lei, reprezentând onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei. Onorariul în sumă de 300 lei, pentru apărătorul desemnat din oficiu, pentru recurentul inculpat Şuiu Alin Ionuţ se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă”.

Mai ştim că între timp noul director al Companiei de Apă Oltenia s-a reabilitat, însă gurile rele susţin că Şuiu este cam iute de mânie, mai ales când vine vorba despre apropiaţi. Aşa pare-se că s-ar fi întâmplat şi în cazul unei dispute cu socrul său, care l-ar fi reclamat pe Şuiu la poliţie pentru exercitarea de violenţe asupra sa. Cum la mijloc ar fi fost liniştea familiei, cei doi s-au fi împăcat între timp.

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.