Actualitate
Bilanțul IPJ Olt în primele șase luni ale anului

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt şi-a continuat eforturile de îndeplinire a standardelor de performanţă, întreaga activitate derulându-se pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, prin adaptarea continuă a mecanismelor și modului de acțiune, prin creșterea gradului de vizibilitate a efectivelor, intensificarea activităților de patrulare, generarea unor reacții echilibrate și, în același timp, ferme, scopul fiind asigurarea climatului de normalitate publică.

În primul semestru al anului 2021, activitatea poliţiștilor s-a concentrat pe stabilirea priorităţilor locale în domeniul prevenirii criminalităţii, pe întocmirea programelor de prevenire pentru priorităţile naţionale şi a fost urmărită derularea de noi activităţi, în funcţie de situaţia operativă.

 

În acest sens, pentru anul 2021, la nivelul I.P.J. Olt, au fost întocmite programe pentru cele trei priorităţi naţionale - Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor şi Prevenirea violenţei domestice

 

În cadrul Programului de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, polițiștii au desfășurat activități stradale în cadrul proiectului „Spațiul public este al tuturor!” pentru  informarea și sensibilizarea publicului larg privind prevenirea oricaror acte de încălcare a normelor legale, activităţi preventive la asociaţiile de proprietari din judeţ, activități preventive în rândul pensionarilor din judeţ, precum și întâlniri cu caracter informativ preventiv în unităţile de învăţământ din judeţ, în vederea informării elevilor cu privire la legislaţia în vigoare pe linia infracţiunilor contra patrimoniului.

   

De asemenea, au fost desfășurate activități informativ-preventive cu ocazia ediției a III-a a evenimentului Ziua Europeană de prevenire a furturilor din locuințe, scopul acesteia fiind de prevenire a furturilor din locuințe, creșterea  gradului de siguranță  a categoriilor de persoane vulnerabile. În cadrul acestor activități, cetățeni au fost informați cu privire la adoptarea și respectarea unor reguli preventive minime pentru reducerea riscului victimal referitor la infracțiunile de furt din locuințe. Au fost, de asemenea, realizate activități de informare cu privire la fraudele care apar în  mediul online și activități preventive stradale, unde polițiștii au discutat cu cetățenii, explicându-le necesitatea luării unor măsuri de autoprotecție.

 

În cadrul Programului de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, au fost desfăşurate întâlniri cu elevii şi profesorii acestora, în unităţile de învăţământ, ocazie cu care s-a pus accentul pe informarea acestora cu privire la bullying și cyberbullying, actele de violență în școală, delincvența juvenilă și victimizarea minorilor, răspunderea penală a minorului, precum și alternative de petrecere a timpului liber.

 

Astfel de întâlniri au fost desfășurate și în cadrul programului preventiv-educativ „ Școala siguranței Tedi”, precum și a unor proiecte locale.

 În cadrul Programului de prevenire a violenței în familie, au fost realizate întâlniri cu elevii şi profesorii acestora, atât în unităţile de învăţământ, cât și on-line, în vederea informării acestora cu privire la modul de producere a infracţiunilor cu violenţă, tipologia  victimelor şi autorilor, cauzele şi condiţiile favorizante.

 

De asemenea, au fost desfășurate activități în cadrul societăţilor comerciale unde sunt angajate cu preponderență femei, posibile victime ale violenţei domestice-genul de infracțiune abordat fiind: abuzul emoțional, fizic și  familial.

 

Împreună cu polițiștii din cadrul Biroul Transporturi Feroviare, s-a desfășurat campania SELFIE-UL PE TREN NU IA LIKE-URI, IA VIEȚI, campanie de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare în sectorul transporturilor feroviare, având ca scop informarea și conștientizarea populaţiei cu privire la riscurile determinate de nerespectarea unor reguli și norme de conduită în incinta stațiilor CF, triaje și zonele adiacente.

 

În vederea deservirii comunității, au fost desfăşurate 1685 de activităţi operative, dintre care: 12 razii, 133 acţiuni cu efective mărite și 957 controale directe.

Cu ocazia activităţilor de prevenire desfășurate, au fost constatate 583 infracţiuni, dintre care 519 au fost în flagrant. De asemenea, au fost depistați 32 minori lipsiţi de supraveghere, faţă de care s-au luat măsurile prevăzute de lege (fie au fost predaţi familiilor, fie încredinţaţi centrelor de ocrotire).

 

În perioada de referinţă, poliţiştii au acordat o atenţie deosebită aspectelor sesizate de cetăţeni, fiind verificate şi rezolvate 1930 petiţii, scrisori şi reclamaţii adresate I.P.J. Olt. Totodată, prin Compartimentul Apeluri de urgenţă 112 au fost recepţionate şi dispecerizate 7918 de apeluri (- 1323, comparativ cu 9241 apeluri în 6 luni 2020), din care 3998 din mediul urban şi 3920 din rural.

 

În zona de competenţă, efectivele de poliţie au aplanat 2262 stări conflictuale, dintre care 972 intrafamiliale, 196 între grupuri și 1094 din alte motive.

 

Ca urmare a activităţilor desfăşurate, la nivelul I.P.J. Olt, în perioada la care se referă informarea, a fost începută urmărirea penală in personam pentru 1294 de infracţiuni, din care:

  • 107  infracţiuni de natură economico-financiară;
  • 455  infracţiuni de natură judiciară;
  • 732  infracţiuni de altă natură.

Din totalul infracţiunilor cu I.U.P.-in personam, 557 sunt în flagrant (+ 142), respectiv 415 fapte în 6 luni 2020.

 

Din cele 1193 persoane cercetate, pentru astfel de infracţiuni, 41 au fost minori cu vârste cuprinse între 14-18 ani, 358 tineri cu vârste cuprinse între 18-30 ani, 515 persoane cu vârste cuprinse între 30-50 ani, 279 persoane cu vârsta peste 50 ani.

 

Pe linie de circulaţie rutieră, s-a acţionat pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei în trafic şi prevenirea evenimentelor rutiere, poliţiştii cu atribuţii în domeniu organizând 226 acţiuni. Ca urmare a acestor activităţi, au fost descoperite 323 infracţiuni, au fost aplicate 24202 contravenţii prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 şi regulamentul de aplicare al acesteia.  Dintre acestea, 8073 au fost aplicate conducătorilor de autovehicule pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 3549 pentru neportul centurii de siguranţă sau al dispozitivelor de retenţie, iar 444 pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice.

 

De asemenea, au fost reţinute 3357 permise de conducere şi retrase 860 certificate de înmatriculare, pentru defecţiuni tehnice sau alte nereguli.

 

În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, pe drumurile din judeţ, s-au înregistrat 56 de accidente grave, soldate cu 19 persoane decedate şi 46 rănite grav şi 150 accidente uşoare, soldate cu 192 de răniţi.

Printre cauzele generatoare de accidente rutiere grave, cele mai frecvente sunt:

  1. viteza (11 accidente grave);
  2. indisciplina pietonilor (10 accidente grave);
  3. neacordarea de prioritate vehiculelor (6 accidente grave).

 

Totodată, cadrele poliţiei rutiere au acţionat, permanent, pe întreg teritoriul judeţului, pentru a nu se crea blocaje, ca urmare a producerii unor evenimente rutiere, asigurându-se fluidizarea traficului rutier.

 

În continuare, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt vor acţiona pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, urmărind realizarea cerinţelor fundamentale ale unui serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, respectiv garantarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, precum şi asigurarea climatului necesar funcţionării instituţiilor statului şi a siguranţei civice a cetăţenilor.

 

Cât face 2+34?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.