Actualitate
AJOFM Dolj: 7.14% rata şomajului înregistrat în luna iunie

Rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 7.14% corespunzătoare unui număr total de 18.996 şomeri, din care 8234 femei, la sfârșitul lunii iunie 2020. 

Din totalul de 18.996 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 3.120 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 15.876 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.573 șomeri provin din mediul rural și 3.423 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

18.996

< 25 ani

1.733

între 25-29

1.113

între 30-39

3.621

între 40-49

5.440

între 50-55

3.666

peste 55 ani

3.423

 

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (36.9 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (26.2 %), iar 21 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 12.9 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 3 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 12.849 persoane foarte greu ocupabile, 4.307 greu ocupabile,1.198 mediu ocupabile, iar 642 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii iunie 2020 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro / AJOFM Dolj , secțiunea Programe, strategii, statistici.

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei

„Clar, cartele electronice RAT nu vor fi disponibile la toate punctele din Craiova pentru că, de exemplu, în unele zone, ni se sparge toneta și de două ori pe seară.  Vor fi disponibile în zonele centrale, cu trafic, ca să ne protejăm și noi”- Sorin Manda, City Manager. 

© Copyright 2008 - 2020 Lupa. Toate drepturile rezervate.