Actualitate
AJOFM Dolj : 7,02% rata șomajului în luna mai

Agenţia Judeţeană  pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Dolj anunță un număr total de 18.675 de șomeri, dintre care 8.093 femei, la nivelul judeţului Dolj, respectiv 7,02 %, la sfârșitul lunii mai 2020. 

Din totalul de 18.675 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 3.148 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 15.527  erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.305  șomeri provin din mediul rural și 3.370 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

18675

< 25 ani

1.648

între 25-29

1.043

între 30-39

3.581

între 40-49

5.412

între 50-55

3.618

peste 55 ani

3.373

 

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.5 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (26.7 %), iar 21.4 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 11.4 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 3 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 12.548 persoane foarte greu ocupabile, 4.279 greu ocupabile,1.186 mediu ocupabile, iar 662 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii mai 2020 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro / AJOFM Dolj , secțiunea Programe, strategii, statistici.

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.